Derslere Dön1. Seviye Videolar » 12. Adverbs of time - Zaman Zarfları Yıllar-Mevsimler-Aylar-Günler