Derslere Dön4. Seviye İngilizce » 1. Simple Past Tense - Geçmiş Zaman Durum Cümlesi
TEST-1       TEST-2       TEST-3       TEST-4