Derslere Dön4. Seviye İngilizce » 17. Simple Past Tense - Geçmiş Zaman Durum Cümlesi

TEST-1       TEST-2       TEST-3       TEST-4