VİDEOLU İNGİLİZCE
VİDEOLU İNGİLİZCE
FELSEFE
ŞİİR
MÜZİK
SIKÇA SORULAN SORULAR
HAKKIMIZDA
İLETİŞİM
1. SEVİYE VİDEOLAR
2. SEVİYE VİDEOLAR
3. SEVİYE VİDEOLAR
4. SEVİYE VİDEOLAR
5. SEVİYE VİDEOLAR
6. SEVİYE VİDEOLAR
ÖNSÖZ
İNGİLİZCE ÖĞRENMENİN SIRRI
PÜF :)
KPDS-ÜDS İÇİN TAVSİYELER
GRAMER
TELAFFUZ VE SÖZLÜK
DÜZENSİZ FİİLLER LİSTESİ
videoluingilizce.com
ÖZEL DERS
VİDEOLU İNGİLİZCE
.


1. SEVİYE VİDEOLAR                                                              


1. The Alphabet (Alfabe)2. Türkçe Dersi - Kelime Çeşitleri - 13. Türkçe Dersi - Kelime Çeşitleri - 24. Türkçe Dersi - Cümle Çeşitleri5. Pronouns - Zamirler6. The Numbers - Sayılar Zero Trillion7. Ordinal Numbers - Sıra Sayıları8. Numbers of Frequency - Sıklık Sayıları9. The Colours - Renkler 10. Singular and Plural - Tekil ve Çoğul11. Family Terms - Akrabalık Terimleri12. Adverbs of time - Zaman Zarfları Yıllar-Mevsimler-Aylar-Günler13. Adverbs of time and place - Yer ve Zaman Zarfları14. Countries-Nationalities-Languages : Ülkeler-Uyruklar-Diller15. Simple Present Tense (am,is,are) - Geniş Zaman Durum Cümlesi16. Simple Present Tense (am,is,are) - Geniş Zaman Durum Cümlesi17. Possessive Phrases - Sahiplik İbareleri18. What Time is it? - Saat Kaç?19. Asking a price - Fiyat Sorma ve Cevaplama20. Daily Speaking - Günlük Konuşma
 
 
Özkan Çelen'in yepyeni websitesi  miniversite.org  üzerinden de dersleri takip edebilirsiniz. 
 2. SEVİYE VİDEOLAR


1. There is / There are - Bulunmak Cümle Yapısı -12. There is / There are - Bulunmak Cümle Yapısı -23. Describing A Picture - Bir Resmi Anlatmak4. Simple Present Tense - Geniş Zaman Fiil Cümlesi - 15. Simple Present Tense - Geniş Zaman Fiil Cümlesi - 26. Daily Routine - Günlük Rutin İşler7. Adverbs of Frequency - Sıklık Zarfları8. Noun Cases - İsmin Halleri 9. Noun Cases - İsmin Halleri Detaylar ve Örnekler 10. Gerunds and Infinitives - Fiilimsiler11. Apostrophe - Kesme işareti12. Basic Conjunctions and Prepositions - Temel Bağlaçlar ve Edatlar13. Demonstrative Adjectives - İşaret Sıfatları14. Have got - Has got - Sahip olmak15. Havent got - Dont have Farkı 16. Health Problems - Sağlık Sorunları17. Quantifiers ( some, any, no ) - Miktar Sıfatları -118. Quantifiers (some, any, a little, a few, little, few, a lot of, lots of) : Miktar Sıfatları -219. Countable and Uncountable Nouns - Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler20. Articles (a-an) - Belirteçler21. Articles (the) : Belirteçler22. Imperatives - Emir Cümleleri23. The Use of Quantifiers - Miktar Kelimelerinin Kullanımı 
 3. SEVİYE VİDEOLAR

 
1. Details in English - İngilizcedeki Bazı Detaylar - 12. Details in English - İngilizcedeki Bazı Detaylar - 23. Details in English - İngilizcedeki Bazı Detaylar - 34. Details in English - İngilizcedeki Bazı Detaylar - 45. Modals (Can, Should, Must, Have to) - Modalara genel bakış 6. Can - (-ebilmek) Cümle Yapısı7. Should - (-meli-malı) Tavsiye Cümle Yapısı8. Must - (-meli, -malı) Mecburiyet Cümlesi 9. Have to - Zorunluluk Cümle Yapısı (-mek -mak zorunda) 10. Had Better - (-sa iyi olur) Tavsiye Cümlesi11. Asking for and Giving Directions - Adres Sorma ve Yol Tarifi12. Comparatives and Superlatives - Karşılaştırma Cümleleri13. Similarities - Benzerlikler14. Would like to - İstemek Cümle Yapısı15. Ordering in a restaurant - Bir restoranda siparis verme16. Shall and Lets - Teklif Cümleleri (-lım, -lim)17. Polite Requests - Kibar Ricalar -118. Polite Requests - Kibar Ricalar -219. Present Continuous Tense - Şimdiki Zaman20. Doing Shopping - Alışveriş Yapmak21. Adjectives and Adverbs - Sıfatlar ve Zarflar22. Adjective Order in a Sentence - Cümlede Sıfatların Öncelik Sırası
 
 4. SEVİYE VİDEOLAR

 
1. Wh Questions - 5N 1K Soruları -12. Wh- Questions - 5N 1K Soruları -23. Wh- Questions - 5N 1K Soruları -34. İngilizce Cümle Kurma Sanatı5. Creative Use Of Words - Kelimelerin Yaratıcı Kullanımı6. Vocabulary Learning Methods - Kelime Öğrenme Yöntemleri7. Verbal Adjectives - Sıfat Fiiller 9. Agreeing and Disagreeing - Hemfikir Olmak ve Olmamak10. Handcopter - Elkopter (İngilizce Anlatımla Bir Oyuncağın Yapılışı)11. Baked Potato - Kumpir Yapılışı12. Future Tense (will) - Gelecek Zaman (-ecek/-acak) -113. Future Tense (will & be going to) - Gelecek Zaman (-ecek/-acak) -214. Future Tense (will & be going to) - Gelecek Zaman (-ecek/-acak) -315. Future Continuous Tense (will be+ing) - Şimdiki Zamanın Gelecekteki Hali16. Be able to - -ebilmek Cümle Yapısı17. Simple Past Tense - Geçmiş Zaman Durum Cümlesi18. Simple Past Tense - Geçmiş Zaman Hareket Cümlesi19. Regular and Irregular Verbs - Düzenli ve Düzensiz Fiiller20. Tips for Irregular Verbs - Düzensiz Fiiller İçin Tüyolar 21. Irregular Verb List - Düzensiz Fiiller Listesi22. Autobiography - Hayat Hikayesi (İngilizce Özgeçmiş)23. Wh- Indirect Form - Soru tamlamaları 24. Phrases - Tamlamalar 25. Then, After, Later, At first, Before, Ago Sonra ve Önce Bağlaçları 
 
5. SEVİYE VİDEOLAR

 
1. Past Continuous Tense - Şimdiki Zamanın Hikayesi2. When, While, As, Whilst - İken Bağlacı3. Habitual Past Tense (used to, would) - Geniş Geçmiş Zaman -14. Habitual Past Tense (used to, would) - Geniş Geçmiş Zaman -25. Tag Questions - Teyit Soruları6. Connecting Adverbs - Baglaç Zarflar -17. Connecting Adverbs - Baglaç Zarflar -28. Connecting Adverbs - Baglaç Zarflar -39. Connecting Adverbs - Baglaç Zarflar -410. Being good at and bad at - ...de İyi Olmak ...de Kötü Olmak11. So that and Such that - O kadar ... ki Cümle Kalıbı12. Would You Mind - Sakıncası Yoksa Cümle Kalıbı13. Conditional Connectives - Koşul Baglaçları14. In Case and Even If - ..diye ve olsa bile Baglaçları15. Infinitives too ... to - mayacak Kadar Cümle Kalıbı16. Infinitives Enough..to - ...acak kadar Cümle Yapısı17. Paired Conjunctions Both ... and - Çift Bağlaçlar Hem ... hem de Cümle Yapısı18. Paired Conjunctions Not only ... but also - Sadece ... değil ... aynı zamanda Cümle Yapısı19. Paired Conjunctions Either ... or - Ya ... ya da Cümle Yapısı20. Paired Conjunctions Neither ... nor - Ne ... ne de Cümle Yapısı
 
 6. SEVİYE VİDEOLAR

 
1. Tenses in English - İngilizcedeki Tüm Zamanlar2. I wish - Keşke Cümle Yapısı3. If Clauses - Şart Cümleleri 4. If Clauses - Şart Cümleleri Type 0,15. If Clauses - Şart Cümleleri Type -26. If Clauses - Şart Cümleleri Type -37. Omitting If - Koşul Cümlesindeki If i Çıkarmak8. Relative Clauses - Tamlama Cümleleri9. Bilinmeyen Kelimeleri Anlama Teknikleri -1 (Kelimeleri Hissetmek)10. Bilinmeyen Kelimeleri Anlama Teknikleri -2 (Çıkarım Yapmak)11. Causative Verbs - Ettirgen Fiiller12. Active and Passive Causative - Etken ve Edilgen Ettirgen13. Present Perfect Tense - Etkisi Devam Eden Geçmiş Zaman -114. Present Perfect Tense - Etkisi Devam Eden Geçmiş Zaman -215. Present Perfect Continuous - Sürekli Geçmiş Zaman16. Past Perfect Tense - Mişli Geçmiş Zaman17. Past Perfect Continuous - Sürekli Mişli Geçmiş Zaman18. Passive Voice - Edilgen Cümle19. Direct Speech and Reported Speech - Direkt ve Dolaylı Anlatım 20. Reported Speech - Dolaylı Soru Hali21. Sentence Transformation (Rewrite) - Cümle Dönüştürme22. Drama - Tiyatro


150 adet İngilizce hikaye için Tıklayın :)
İngilizce Konferanslar için Tıklayın :)
İngilizce kelime telaffuzu için Tıklayın :)

İngilizce sorularla konuşma ve yazmanızı geliştirmek için Tıklayın :)
Günlük hayatta doğal İngilizce için Tıklayın :)
İngilizce dinleme pratiğinizi geliştirmek için Tıklayın :)
                                                                             
 
 

6 Şubat 2009 tarihinden itibaren sitemizi ziyaret eden kişi sayısı
 
 


Eğitim ve Ögretim Yabancı Dil

 
 
 
 .Kolay ve Pratik İngilizce Kitabı

.


 

VİDEOLU İNGİLİZCEFELSEFEŞİİRMÜZİKSIKÇA SORULAN SORULARHAKKIMIZDAİLETİŞİM