2. Seviye Videolar
1. There is / There are - Bulunmak Cümle Yapısı-1 2. 1. There is / There are - Bulunmak Cümle Yapısı-2 3. Describing A Picture - Bir Resmi Anlatmak 4. Simple Present Tense - Geniş Zaman Fiil Cümlesi - 1 5. Simple Present Tense - Geniş Zaman Fiil Cümlesi - 2 6. Daily Routine - Günlük Rutin İşler 7. Adverbs of Frequency - Sıklık Zarfları 8. Noun Cases - İsmin Halleri 9. Noun Cases - İsmin Halleri Detaylar ve Örnekler 10. Verbs With Prepositions - Edat Alan Fiiller 11. Some Details in English - İngilizcedeki Bazı Detaylar-1 12. Some Details in English - İngilizcedeki Bazı Detaylar -2 Some Details In English - İngilizcedeki Bazı Detaylar-3 Some Details In English - İngilizcedeki Bazı Detaylar-4 13. Gerunds and Infinitives - Fiilimsiler 14. Basic Conjunctions and Prepositions - Temel Bağlaçlar ve Edatlar 15. Apostrophe - Kesme işareti 17. Havent got - Dont have Farkı 18. Have got - Has got - Sahip olmak 19. Quantifiers ( some, any, no ) - Miktar Sıfatları -1 20. Quantifiers (some, any, a little, a few, little, few, a lot of, lots of) : Miktar Sıfatları -2 16. Demonstrative Adjectives - İşaret Sıfatları 21. Health Problems - Sağlık Sorunları 22. Articles (a-an) - Belirteçler 23. Articles (the) : Belirteçler 24. Imperatives - Emir Cümleleri 26. A vs One - Bi ile Bir Arasındaki Fark 27. Countable and Uncountable Nouns - Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler 28. The Use of Gerund -ing Ekinin Kullanımı 25. The Use of Quantifiers - Miktar Kelimelerinin Kullanımı